دیدار با حضرت آیت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی