شب یلدای دانشجویان و همراهان عزیز، مبارکباد. | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی