حضور دانشگاهیان پیام نور کاشان در راهپیمایی ۱۳ آبان – ۱۳۹۸ (گزارش تصویری) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی