مراسم سورگواری شهادت امام رضا(ع) - همراه با قرعه کشی سفر زیارتی مشهد مقدس | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی