ولادت امام رضا (ع) ، بر کلیه ی دانشجویان مبارکباد. | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی