وبینار آنلاین حقوق – با حضور خانم دکتر یزدانی زنگنه – گزارش تصویری | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی