حضور دانشگاهیان پیام نور کاشان در اجتماع ۱۵ دی ماه کاشان بمناسبت شهادت سردار سلیمانی؛ | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی